Mevzuat Servisi

Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.

Transit Rejimi ile İlgili İşlemler Genelgesinde Değişiklik

4.04.2022
Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “2012/4 Sayılı Genelgede Değişiklik” konulu bir Genelge yayımladı.

2022/6 sayılı Genelge ile 2012/4 sayılı “Transit Rejimi İle İlgili İşlemler” konulu Genelgenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklik şöyle:

"c) (a) ve (b) fıkralarında sayılan durumlar haricinde transit beyannamesi kapsamı eşyaya memur refakati uygulanmasını gerektirecek bir durumun ortaya çıkması halinde talep, gerekçesiyle birlikte ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir ve Bölge Müdürü tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.”


İlgili Genelgenin 7’inci maddesi şöyleydi:

7- Transit rejiminde memur refakati (1) Gümrük Yönetmeliğinin 229 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve aynı Yönetmeliğin 249 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca aşağıda sayılan istisnai haller dışında transit beyannamesi kapsamı eşya varış gümrüğüne her durumda teminatlı olarak, memur refakati olmaksızın ve herhangi bir üst yazıya bağlanmaksızın sevk edilir, sevk edilen transit beyannamelerinin teyitleri titizlikle takip edilir.

c) (a) ve (b) fıkralarında sayılan durumlar haricinde transit beyannamesi kapsamı eşyaya memur refakati uygulanmasını gerektirecek bir durumun ortaya çıkması halinde talep gerekçesiyle birlikte ilgili Bölge Müdürlüğünce Bakanlığa bildirilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır. (değiştirildi)

İlgili Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.


Saygılarımızla
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz